Grundet diverse forsinkelser er indflytning først blevet muligt fra d. 6. april 2019, og det har haft konsekvenser for måden, der er blevet arbejdet på. Der blev afholdt det første fællesmøde d. 22/4-2019 under ledelse af OK-Bolig. Der blev valgt en ny midlertidig bestyrelse:

Bestyrelsessammensætning:

Formand: Lars Schnoor

Næstformand og kasserer: Erik Larsen 

Sekretær og information: Glennie Krøyer

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Giehm 

Bestyrelsesmedlem: Arne Ziegler 

1. Suppleant: Jette Muxoll

2. Suppleant: Jonna Nørby 

Seniorbofællesskabets repræsentant i OG:

Lars Schnoor 

_______________________________

Webmaster (udenfor bestyrelsen): Jan Christoffersen