Visionen om Hjorteparken

Vi ønsker at bo sammen med andre der:

 • giver tryghed og indhold i tilværelsen
 • har humor
 • der viser respekt for fælles beslutninger
 • respekterer fælles og den enkeltes værdier
 • er venlige og tolerante
 • er engagerede og aktive mennesker
 • er åbne, ærlige, ligeværdige og imødekommende
 • er kreative
 • kan skabe traditioner

Vi ønsker at være hinandens sociale kontaktnet i dagligdagen, ved at:

 • Støtte hinanden efter bedste evne
 • Udvikle opmærksomhed over for hinandens ve og vel og sikre, at alle er inddraget i fællesskabet
 • Tage del i hinanden glæder og sorger
 • Bidrage til en velfungerende kommunikation mellem bofællesskabets beboere

Vi ønsker at:

 • Fælleshuset og fællesarealerne er centrum i bofællesskabet
 • Bofællerne kan trække på hinandens viden
 • Der er åbenhed og spontanitet i det daglige og at fællesskabet, fælleshuset og fællesarealerne er udgangspunkt for fælles aktiviteter
 • Vi ønsker, at bofællesskabet er et sted, som både beboere og alle andre roser og taler pænt om.
 • Vi ønsker at tage hensyn til miljøet.
 • Vores visioner skal være levende og i konstant udvikling samt nyskabende både internt og eksternt.

Da både præsentationen og visionen af bofællesskabet skal afspejle dagligdagen i fællesskabet, skal begge dele vendes mindst én gang årligt på den ordinære generalforsamling med henblik på eventuelle justeringer og ændringer.