Scroll Top

 REGLER FOR LÅN AF FÆLLESHUSET

 Retningslinjer vedrørende brug af fælleshus

Fælleshusets formål er dels at være møde – og aktivitetssted for seniorbofællesskabets medlemmer, dels at fungere som selskabslokale for bofællerne med familie og venner.

 

Brug af fælleshuset uden forudgående reservation

Hver husstand har en nøgle til fælleshuset. Alle bofællerne er velkommen til frit at benytte fælleshuset. Til private arrangementer skal huset dog lånes – se under reservation nedenfor. Hvis fælleshuset ikke er udlånt, har alle lige adgang til at benytte dette. Når fælleshuset er udlånt til en bofælles private arrangement, er der dog stadig mulighed for at leje gæsteværelse, hvis den bofælle der har lånt fælleshuset ikke skal bruge disse. Der henstilles dog at man tager mest muligt hensyn til arrangementet, ikke inviterede bofæller har som hovedregel ikke adgang til fælleshuset i det lånte tidsrum. Efter brug af fælleshuset (motionshold, KREA hold, fodbold, bordtennis osv.) er det arrangørens ansvar at sørge for oprydning/rengøring. Det vil sige stille rengjorte borde på plads efter ”Bordopstilling daglig brug” eller efter ”Bordopstilling Fælleshusmøde”, støvsuge og vaske gulvet hvis det er snavset, brugt service sættes i opvaskemaskinen og sættes på plads efterfølgende, madrester på køl fjernes inden 3 dage efter arrangementet af rengøringsholdet, tomme flasker (køres på genbrugsstationen) og affald fjernes, gardinlameller indstilles til skrå ud mod vejen, alle døre skal være låst ved endt brug. Af hensyn til vores fine gulv, henstilles der til, at man så vidt muligt bruger hovedindgangen. Ved dårligt vejr benyt de blå overtrækssko eller medbring inde sko. Ved motion i huset (motionshold, bordtennis, bob med videre) henstilles der til at bruge inde sko der ikke afgiver farve eller ridser på gulvet. Skulle noget at fælleshusets inventar gå i stykker, noteres det i ”Det hvide Ringbind. Se også ”Aflevering af fælleshus efter brug” dokumentet findes på Hjemmesiden og i ”Det Hvide Ringbind”.

 

Lån af møbler og service

Fra fælleshuset kan bofællerne låne stole samt service, men kun til brug i eget hjem. De lånte genstande skal noteres i ”Det hvide Ringbind”, som findes på hylden i køkkenet.  Her noteres hus nr., dato for lån og dato for aflevering. Er huset udlejet, den dag man ønsker at låne stole eller service, skal man hos dem, der har lejet huset sikre sig, at tingene er frit til udlån. Skulle lånte genstande gå i stykker, skrives dette i ”Det hvide Ringbind” under ”ting gået i stykker”.

 

Brug af fælleshuset til private arrangementer

Fælleshuset kan reserveres af bofællerne til private arrangementer. Det er en forudsætning, at den bofælle, der har reserveret fælleshuset, deltager i arrangementet.

Støj og anden gene skal holdes indenfor almindelig husorden af hensyn til øvrige beboer.

En opdateret kalender kan findes på hjemmesiden eller kan oplyses ved henvendelse til den ansvarlige for udlejning af fælleshuset.

Reservation sker ved henvendelse til den ansvarlige for udlejning af fælleshuset. Fælleshuset kan som hovedregel tidligst reserveres 12 måneder i forvejen, dog kan der bestilles før ved specielle lejligheder. Se også ”Lån og aflevering af fælleshuset ved private arrangementer” på Hjemmesiden og i ”Det hvide Ringbind”.

Fælleshuset udlejes ikke Sct. Hansaften og Nytårsaften af hensyn til evt. fællesarrangementer i bofællesskabet. Lejen opkræves af den ansvarlige for udlejningen. Det er en forudsætning af lejeren deltager i arrangementet.

 

Leje og afbestilling af fælleshuset

Fælleshuset samt værelser kan lejes for 500kr I en weekend (2X24 timer). Andre muligheder er i perioder på 12 timer af 100kr eller 24 timer af 200kr. Starttidspunktet for lejemålet bestemmer man selv. Dog kan Fælleshuset max. lånes i 3 døgn.

Ved reservation af fælleshuset betales leje for det ønskede tidsrum, i dette tidsrum indgår hele den tid, man ønsker huset til rådighed inklusive til forberedelse før arrangementet og rengøring efter arrangementet.

Afkrævning for lånet vil ske en måned før arrangementet afholdes.

Afbestilling af reservation, skal ske senest 1 måned før arrangementet.

 

Leje og afbestilling af gæsteværelser

Leje af et gæsteværelse koster 50 kr. per døgn.

Gæsteværelser og badeværelser kan lånes af bofællerne til eget brug eller til bofællernes overnattende gæster i max. 3 dage (3 overnatninger). Er der tale om en længere periode må bofællen tage dette op med fælleshusudvalget.

Booking og lån af gæsteværelser foregår efter samme princip som lån af fælleshuset.

Man medbringer selv sengelinned, håndklæder m.m. Det understreges, at det er gæsteværelse med adgang til badeværelse og toilet, man låner ikke resten af fælleshuset.

Nøgler forefindes i nøgleskab.

 

Aflevering af fælleshus og gæsteværelse

Rengøring efter et arrangement udføres iht. Dokumenterne ”Lån og aflevering af fælleshuset ved private arrangementer” og ”Lån af gæsteværelse nr.1 og gæsteværelse nr.2” begge dokumenter findes på Hjemmesiden og i ”Det hvide Ringbind”.  Skulle noget af fælleshusets inventar gå i stykker noteres det i ”Det hvide Ringbind”.

 

FHU-lån-generelt-22-02-2020mmjj