[rev_slider alias="test-slider"]

Velkommen til Seniorbofællesskabet Hjorteparken

Seniorbofællesskabet Hjorteparken er et almennyttigt seniorbofællesskab som er placeret i Farum Nord. Alle boliger er almennyttige boliger.

Seniorbofællesskabet har dannet en selvstændig forening, hvilket betyder at seniorbofællesskabet selv administrerer interesselister og anviser ledige boliger til interesserede.

Bofællesskabet består af i alt 28 boliger – alle rækkehuse, med et fælleshus ved selve indkørslen til området. Bofællesskabets fællesareal er det store område mellem rækkehusene, samt indkørsel, stier, veje, parkeringsarealer, paddeområder mod vest og fredskoven mod syd.

Seniorbofællesskabet Hjorteparken er omfattet af de beboerdemokratiske regler og beslutningsprocesser, der er gældende for almene boliger. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vedtægter for bofællesskabet.

Seniorbofællesskab som boform giver et øget sammenhold mellem de enkelte beboere og gør det muligt at blive boende længe i eget hjem, samtidig med at den enkelte og fællesskabet som helhed er med til at skabe rammerne for et trygt og indholdsrigt liv.

Følelsen af at hele området er ens hjem er det bærende element, både i bebyggelsen som helhed og omkring den enkelte bolig.