Scroll Top

Rengøringshold for fælleshuset – ansvar og opgaver

Rengøringshold – ansvar/opgaver

09-09-2019

Planlægningsmøde: Den første person på listen af månedens rengøringshold har ansvaret for at indkalde resten af holdet til et planlægningsmøde. Alle skal læse indholdet af det hvide ringbind i køkkenet.

Vi vil gerne have et smukt og indbydende fælleshus, til alle vores fester og aktiviteter. Gennemgå og planlæg måneden efter aktiviteterne i fælleshuset.

 

Fællesmøder: Rengøringsholdets har følgende ansvar før mødet; at bordene er stillet op efter plan 1 (se bordopstillinger i ringbind), at der er lavet kaffe og at der er sat service frem. Ansvar efter mødet; at fjerne affald, at tørre bordene af, at stille bordene tilbage efter plan 2, at sættes service i opvaskemaskinen og efterfølgende på plads, at sørge for der er toiletpapir og papirhåndklæder på toiletterne. Hvis gulvet er snavset, skal det støvsuges. Hvis toilet og håndvask er snavset, skal de rengøres.

 

Fælles fester: Rengøringsholdet har følgende ansvar efter fælles fester; at tilse affald og flasker er fjernet, at bordene er tørret af, at bordene er stillet tilbage efter plan 2, at service er vasket og sat på plads. Rengøringsholdet har ansvaret for at støvsuge gulvene, rengøre toiletter samt håndvaske. Ligeledes er det rengøringsholdets ansvar at fjerne madrester fra køl, hvis dette ikke er gjort inden tre dage efter festen.

 

Tilsynsuge: Se det hvide ringbind og fordel ansvaret for ugerne imellem jer. Rengøringsholdets ansvar er at tjekke fælleshuset dagligt, om det er leveret efter standarden når det er brugt af de forskellige aktiviteter og om dørene er låst. Blomsterne skal vandes efter behov i løbet af ugen (vær forsigtig ved vandingen at der ikke kommer vand på gulvet), stik en finger i jorden.

 

Månedlig rengøring: Se det hvide ringbind, hvor i finder de opgaver rengøringsholdet har ansvaret for, samme sted findes også en tjekliste som skal udfyldes.

 

Vinduer i fælleshus: Ansvar, Fælleshusudvalget. Der kommer en ekstern vinduespudser en gang om måneden. Vinduerne bliver pudset indenfor den første måned og udenfor den efterfølgende måned.

 

Indkøb til Fælleshuset: Ansvar fælleshusudvalget.