Scroll Top

Regler og rammer – vedtægter, forretningsorden, husorden mv.

Love, bekendtgørelser og vejledninger

Den almene boligsektor er styret af mange regler. Disse tager udgangspunkt i en række love, bekendtgørelser og vejledninger.
Her har vi samlet de mest relevante regler i uddrag, der omhandler arbejdet i en almen boligorganisation.

Oversigt og link til samling af love, bekendtgørelser og vejledninger

Link til de vigtigste love og bekendtgørelser

Almenboligloven:            Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
Almenlejeloven:              Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
Driftsbekendtgørelsen:  Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger


Overordnet for Hjorteparken


Bestyrelse


Fællesmøder


HJORTEPARKENS REGLER.

OVERSIGT
HUSORDEN PR 2023.09.23
VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT
VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD
RÅDERETSREGLER

Økonomi – bevilling af midler