Vil du vide mere om boligerne?

Hvordan kommer man med?

Ansøgning om deltagelse i Seniorbofællesskabet Hjorteparken sker ved at sende en e-mail til info@hjorteparken.dk med en beskrivelse af antal personer, alder, køn og andre relevante oplysninger. Der ønskes en vis aldersspredning i bofællesskabet, men min. alder 55 år og ingen hjemmeboende børn. 

Hvis du vil vide mere, kan du downloade dokumentet “Kriterier for at stå på interesseliste”  

Hvis du vil søge optagelse på interesselisten kan du downloade et ansøgningsskema

Kriterier for at stå på interesseliste

Ansøgningsskema