Præsentation af Hjorteparken

Præsentation af Seniorbofællesskabet Hjorteparken

Seniorbofællesskabet Hjorteparken er et almennyttigt seniorbofællesskab som er placeret i Farum Nord. Alle boliger er almennyttige boliger.

Seniorbofællesskabet har dannet en selvstændig forening, hvilket betyder at seniorbofællesskabet selv administrerer interesselister og anviser ledige boliger til interesserede.

Bofællesskabet består af i alt 28 boliger – alle rækkehuse, med et fælleshus ved selve indkørslen til området. Bofællesskabets fællesareal er det store område mellem rækkehusene, samt indkørsel, stier, veje, parkeringsarealer, paddeområder mod vest og fredskoven mod syd.

Seniorbofællesskabet Hjorteparken er omfattet af de beboerdemokratiske regler og beslutningsprocesser, der er gældende for almene boliger. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vedtægter for bofællesskabet.

Seniorbofællesskab som boform giver et øget sammenhold mellem de enkelte beboere og gør det muligt at blive boende længe i eget hjem, samtidig med at den enkelte og fællesskabet som helhed er med til at skabe rammerne for et trygt og indholdsrigt liv.

Følelsen af at hele området er ens hjem er det bærende element, både i bebyggelsen som helhed og omkring den enkelte bolig.

Vi ønsker at bo sammen med andre der:

 • giver tryghed og indhold i tilværelsen
 • har humor
 • der viser respekt for fælles beslutninger
 • respekterer fælles og den enkeltes værdier
 • er venlige og tolerante
 • er engagerede og aktive mennesker
 • er åbne, ærlige, ligeværdige og imødekommende
 • er kreative
 • kan skabe traditioner

Vi ønsker at være hinandens sociale kontaktnet i dagligdagen, ved at:

 • Støtte hinanden efter bedste evne
 • Udvikle opmærksomhed over for hinandens ve og vel og sikre, at alle er inddraget i fællesskabet
 • Tage del i hinanden glæder og sorger
 • Bidrage til en velfungerende kommunikation mellem bofællesskabets beboere

Vi ønsker at:

 • Fælleshuset og fællesarealerne er centrum i bofællesskabet
 • Bofællerne kan trække på hinandens viden
 • Der er åbenhed og spontanitet i det daglige og at fællesskabet, fælleshuset og fællesarealerne er udgangspunkt for fælles aktiviteter
 • Vi ønsker, at bofællesskabet er et sted, som både beboere og alle andre roser og taler pænt om.
 • Vi ønsker at tage hensyn til miljøet.
 • Vores visioner skal være levende og i konstant udvikling samt nyskabende både internt og eksternt.

Da både præsentationen og visionen af bofællesskabet skal afspejle dagligdagen i fællesskabet, skal begge dele vendes mindst én gang årligt på den ordinære generalforsamling med henblik på eventuelle justeringer og ændringer.