Besøg af Ydungaard, Værløse

Mandag den 20. januar havde vi besøg af Seniorbofællesskabet Ydungaard fra Værløse. Ydungaard er under opførelse og der bliver bygget 36 boliger i 4 forskellige størrelser. De har endnu ikke taget første spadestik, men forventer indflytning i 2021.

Samlet deltog 26 kommende beboere fra Ydungaard, vores egen bestyrelse og 3 hjælpere til at forberede og gennemføre mødet. Endvidere havde bofæller i nr. 14, 22, 28, 32, og nr. 38 åbnet deres boliger, således at vores gæster kunne få et indblik og inspiration fra vores forskellige boligstørrelser. Tak for det – det giver altid et godt indblik og en god fornemmelse hos vores gæster for forskelligheder , indretning mv. når boligerne vises frem.

Mødet indeholdt oplæg med slide-show fra bestyrelsen om hele den lange proces vi har været igennem indtil i dag. Første del af oplægget handlede om etablering af bofællesskabet og byggeprocessen. Herefter blev gæsterne sendt ud til besigtigelse af de 5 boliger. Anden del i vores fælleshus handlede mere om ”de bløde” ting, hvordan har vi udviklet fællesskabet, udfordringer, aktiviteter etc.Ydungård var meget engagerede og ivrige efter at få en masse at vide om vores erfaringer, så deres spørgelyst var næsten umættelig. Vores egen bestyrelse supplerede hinanden med gode svar, således at vores gæster fik en positiv og konstruktiv oplevelse.

Leave a comment