Besøg af Ydungaard, Værløse

Mandag den 20. januar havde vi besøg af Seniorbofællesskabet Ydungaard fra Værløse. Ydungaard er under opførelse og der bliver bygget 36 boliger i 4 forskellige størrelser. De har endnu ikke taget første spadestik, men forventer indflytning i 2021.

Samlet deltog 26 kommende beboere fra Ydungaard, vores egen bestyrelse og 3 hjælpere til at forberede og gennemføre mødet. Endvidere havde bofæller i nr. 14, 22, 28, 32, og nr. 38 åbnet deres boliger, således at vores gæster kunne få et indblik og inspiration fra vores forskellige boligstørrelser. Tak for det – det giver altid et godt indblik og en god fornemmelse hos vores gæster for forskelligheder , indretning mv. når boligerne vises frem.

Mødet indeholdt oplæg med slide-show fra bestyrelsen om hele den lange proces vi har været igennem indtil i dag. Første del af oplægget handlede om etablering af bofællesskabet og byggeprocessen. Herefter blev gæsterne sendt ud til besigtigelse af de 5 boliger. Anden del i vores fælleshus handlede mere om ”de bløde” ting, hvordan har vi udviklet fællesskabet, udfordringer, aktiviteter etc.Ydungård var meget engagerede og ivrige efter at få en masse at vide om vores erfaringer, så deres spørgelyst var næsten umættelig. Vores egen bestyrelse supplerede hinanden med gode svar, således at vores gæster fik en positiv og konstruktiv oplevelse.

Comments (2)

Godt klaret ser meget prof. Ud

Kære Lars

Mange tak fordi vi måtte se jeres bofællesskab og for det fine kaffe-/kagebord I bød på ved denne lejlighed.

Det var nogle dejlige boliger og et godt fælleshus, I har fået. Vi har jo ikke mulighed for at ændre på indretningen i vores huse, men alligevel fik vi megen inspiration. Vi synes især, at fælleshuset var godt.

I har tilsyneladende fået et velfungerende fælleshus. Det er et punkt, hvor vi har taget erfaringer med hjem. Måske kan vi senere ud bygge disse erfaringer, når vi selv kommer i gang.

Vi synes også, at I har gode aktiviteter, hvor der ikke bliver noget presses ned over den enkelte.

Vi håber, at vi kan bruge hinanden i fremtiden, selvom det nok bliver os, der vil kontakte jer, når vi har brug få gode råd.

Mange hilsner til jer alle i bofællesskabet
fra kommende bofæller i Ydungaard

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen
Jørgen Falck Christensen (formand for Ydungaard)

Leave a comment